Browsing Category

Đào Tạo

Giới Thiệu Về Nghề Thiết Kế Đồ Họa

Ngành Thiết kế Đồ họa là ngành chuẩn Quốc tế của trường Cao Đẳng Đẳng Kỹ Thuật Mỹ Nghệ Việt Nam - Trường Công Lập , tích hợp các hoạt động mang tính văn hóa mỹ thuật, tính công nghệ cao, tính sáng tạo nhằm tạo ra các sản phẩm dạng hình ảnh,…